DU HỌC NHẬT

Làm quá giờ,Cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản: phải làm gì bây giờ!

Làm quá giờ,Cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản: phải làm gì bây giờ!

CNDH - Có thể bạn chưa biết nhà nước Nhật Bản đang tiến hành thực thi chế độ ” My number”. My number dịch theo tiếng anh đơn thuần là ”số của tôi” MỐI NGUY CHO CÁC BẠN LÀM QUÁ GIỜ VÀ CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP. mai nannbaa-ho (マイナンバー法), or “My Number Act” Có thể bạn chưa biết nhà nước Nhật Bản đang … Đọc Thêm

Page 2 of 212