THỊ TRƯỜNG MACAU

Tuyển lao động làm phục vụ nhà hàng, khách sạn tại Macau

Tuyển lao động làm phục vụ nhà hàng, khách sạn tại Macau

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam (Vinagimex.,jsc) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hiện nay Công ty đang cần tuyển lao động đi làm phục vụ nhà hang khách sạn tại Macau với các … Đọc Thêm

Tuyển lao động nữ đi làm giúp việc gia đình tại Macau

Tuyển lao động nữ đi làm giúp việc gia đình tại Macau

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam (Vinagimex.,jsc) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Hiện nay công ty đang cần tuyển  nữ lao động đi làm giúp việc tại Macau với các điều kiện như … Đọc Thêm